Project Kampi Turkana

 

Kampi Turkana, Marigat, Kenia

Even buiten het dorpje Marigat (Kenia) bevindt zich een vluchtelingenkamp. Hier woont een groep mensen die tot de Turkana-stam behoren.

De Turkana’s zijn zo’n vijfendertig jaar geleden gevlucht uit het noorden van het land, als gevolg van een heftig stammenconflict. Ze leven er vrijwel zonder middelen van bestaan en verkeren in moeilijke leefomstandigheden. Er wonen ongeveer 4000 Turkana’s in het vluchtelingendorp waarvan de helft kinderen zijn. Soms trekt een deel van de Turkana’s terug naar het noorden en soms is er juist een enorme toestroom van vluchtelingen ten gevolge van stammenconflicten of extreme weersomstandigheden zoals droogte of overstromingen. De vluchtelingen hebben geen recht op overheidsvoorzieningen en moeten zichzelf redden. Zij zijn volledig afhankelijk van hulp van onze stichting. Steun aan de projecten in het vluchtelingendorp blijft noodzakelijk. De lopende projecten in dit vluchtelingendorp zijn daarom niet tijdsgebonden. Ze richten zich op maatschappelijk werk, onderwijs en gezondheidszorg.

Wij staan voor dit project in nauw contact met onze projectleider Sr Anna Muindi die werkt  vanuit the Cardinal Vaughan Hope Centre. Zij houdt ons schriftelijk op de hoogte van de situatie en behoeften met betrekking tot de projecten.

Maatschappelijk werk

Sr. Anna werkt samen met de maatschappelijk werker Samuel Oletikinya  aan wat genoemd wordt “community building” en activiteiten voor de jeugd. Hij helpt de Turkana’s om zich beter te organiseren en verenigen om meer invloed te krijgen als volwaardige bewoners van het gebied in en om Marigat.

Samuel organiseert bijeenkomsten waar de dorpsoudsten samen met de lokale autoriteiten spreken over landeigendom, werkloosheid, vroege zwangerschappen en bijvoorbeeld uitval van kinderen op school.

Ook voor de jeugd zet Samuel zich enorm in. Hij heeft twee voetbalcoaches tot zijn beschikking en organiseert samen met hen voetbalwedstrijden voor de jeugd. Er zijn onder meer twee voetbalteams die het erg goed oen. De Delta FC, dit is de jeugdploeg, speelt op regionaal niveau en een ander jeugdteam op sub-provinciaal niveau. Op de wedstrijden komen altijd veel kinderen af. Deze momenten grijpt Samuel aan om met de kinderen in gesprek te gaan “about life”, zoals hij zegt. Met regelmaat gaat hij ook bij ouderen op bezoek en houdt zo goed in de gaten wat leeft in het vluchtelingendorp en wat nodig is.

Samuel heeft regelmatig overleg met Sr. Anna Muindi van the Cardinal Vaughan Hope Centre. Samen zetten ze hun schouders eronder om het leven in het vluchtelingenkamp zo draaglijk mogelijk te maken. Wat de jonge kinderen betreft worden ze ondersteund door Lucy. Zij verzet heel wat werk om deze straatkinderen de zorg en aandacht te geven die ze verdienen: het aanbieden van activiteiten, stimuleren om naar school te gaan en soms het uitdelen van extra voedsel.

Voedseluitreiking

De meeste mensen in Kampi Turkana hebben geen middelen van bestaan. Ze gaan elke dag op zoek naar dag-arbeid. 
Met regelmaat hebben ze één of meerdere dagen geen eten, zeker de oudste mensen niet voor wie werken te zwaar is omdat ze oud en verzwakt zijn. 
Eens per twee weken ontvangt een groep van  ca. 100 oudsten een voedselpakket. Dit bestaat uit maïs of bonen uit de tuin van de missiepost, aangevuld met ander voedsel en  hygiëne middelen.

Alice Ingram school

In 2011 is deze basisschool in het vluchtelingendorp gebouwd, mede met financiële ondersteuning van stichting Help Afrika. Onderwijs geeft kinderen een kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.  De school is oorspronkelijk gebouwd voor 450 kinderen en had 8 leslokalen. Nu, ruim 10 jaar later, is de school uitgebreid met 4 leslokalen en gaan er ruim 700 kinderen met veel plezier naar school.

We vinden het belangrijk dat de lokalen goed onderhouden worden. Daarom is, in samenwerking met de vaste aannemer aldaar en Sr Anna, een onderhoudsplan opgesteld. De uitvoering van dit plan is bekostigd door de stichting. Op deze manier voorkomen we dat de klaslokalen weer snel in verval raken.

De Alice Ingham School is een mooi voorbeeld van wat wij vanuit Nederland kunnen betekenen voor de mensen in Afrika. Twaalf leraren hebben een baan, 700 kinderen kunnen naar school en de Turkana gemeenschap krijgt aanzien.

Marigat Vocational Training Centre/Polytechnics School

Deze school voor beroepsonderwijs is geopend in 2016 en heeft plek voor zo’n 50 studenten. Vaak zijn dit jongeren die na hun 8e jaar op de basisschool geen vervolgopleiding hebben gedaan of de middelbare school niet hebben afgerond.

Vanuit Kampi Turkana worden leerlingen geselecteerd door onze projectleiders ter plekke en een commissie van dorpsoudsten. De stichting sponsort jaarlijks 12 leerlingen.

De leerlingen worden opgeleid tot naaister, kapster, automonteur, elektricien, ict-er of bouwvakker; vakmensen die nodig zijn in de buurt. Ook worden er computerlessen gegeven. Na 2 jaar kunnen de leerlingen examen doen en worden ze geholpen bij het vinden van een baan.

Inmiddels is er een wachtlijst, geen plek blijft dus onbenut.