Help ons helpen

Er zijn kinderen die geen veilig thuis hebben, voor wie school de enige veilige haven is in een wereld van armoede, onrust en honger. Op school krijgen ze tijd, liefde en aandacht. School is alles voor ze. De opvoeding van de kinderen ligt vaak in handen van de grootouders. Grootouders die oud en verzwakt zijn, vaak geen werk hebben en weer op de kinderen steunen. Het is een hard bestaan en deze mensen hebben hulp nodig.

Stichting Help Afrika wil bijdragen aan het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde manier.

Dit doen we door hulp te bieden aan kleinschalige projecten en helpen bij het opzetten daarvan. De projecten richten zich op de gebieden maatschappelijk werk, gezondheidszorg en onderwijs.

We helpen de lokale gemeenschap, geen individuen, zodat de ontwikkelde  voorzieningen uiteindelijk voor iedereen toegankelijk zijn en de hele gemeenschap betere kansen krijgt. Hierbij richten we ons op duurzame oplossingen en werken met lokale mensen samen om het zelf oplossend vermogen te vergroten. Alle projecten worden gedragen door de mensen zelf. Behaalde successen zijn met hulp van onze financiering maar door de mensen zelf gerealiseerd. Wij werven donaties en giften, deze worden volledig besteed aan de projecten in Afrika.

Doordat we een kleine stichting zijn is ons werk overzichtelijk en zijn er korte lijnen. We kennen onze projectleiders goed en hebben regelmatig contact.

Dit alles is mogelijk door de mensen die ons steunen. Met uw bijdrage geeft u kinderen een toekomst en maakt u de leefomstandigheden beter zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders weten dat hun kinderen een beter leven in het verschiet hebben. Wilt u ons steunen? We zijn u erg dankbaar. Samen kunnen we echt een verschil maken.

Volg ons op Facebook