Project Gezondheidscentrum Marigat

 

Gezondheidscentrum Marigat

Vlakbij Kampi Turkana is een gezondheidscentrum gevestigd. Het medische team werkt aan goede gezondheidszorg onder de Turkana’s.

Het centrum bestaat uit een medische-, mobiele- en kraamkliniek en heeft diverse gespreksgroepen. Het gezondheidscentrum heeft een hoge standaard qua zorg, waardoor ook de lokale bevolking er graag naartoe komt.

In 2021 is gestart met een verkenning om te kijken of het centrum kan worden voorzien van zonnepanelen zodat bij stroomuitval de risico’s verkleind worden. Hiervoor is contact gelegd met Our Energy Foundation. Dit is een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is in het plaatsen van zonnepanelen in Afrikaanse landen, o.a. in Kenia. In 2022 zijn er twee aansluitingen op zonne-energie gerealiseerd, in het kantoor en eerste hulp gebouw en in een nieuw gebouw t.b.v. de verpleegafdeling. Daarnaast is er een zonneboiler geplaatst.

 

Medische kliniek

Sr. Mary Monari geeft al jaren leiding aan de medische kliniek bij de missiepost in Marigat. Hier kunnen de Turkana vluchtelingen medische verzorging krijgen. Ook veel andere patiënten en toekomstige moeders uit de nabije omgeving weten de kliniek te vinden. Door de jaren heen heeft de kliniek een erg goede naam opgebouwd. Momenteel zijn er meer dan 30 werknemers.

 

Kraamkliniek

Er komen veel moeders met kinderen voor consultatie. De stichting heeft daarom in 2016 de bouw van een kraamkliniek gefinancierd zodat ook (zwangere)vrouwen en hun baby’s kunnen worden opgevangen. Inmiddels is het gezondheidscentrum uitgebreid met een operatiekamer waardoor het nu ook mogelijk is om keizersnedes uit te voeren

Mobiele kliniek en voorlichting

Niet iedereen is, vanwege de grote afstanden, in de gelegenheid om zelf naar het gezondheidscentrum te komen. Hierdoor zijn bezoeken aan de buitengebieden erg belangrijk. Met een busje worden, 3x per week, tot 40 km in de omtrek medische spreekuren verzorgd, consultatiebezoeken gedaan en er wordt medische voorlichting gegeven. Dit laatste wordt ook met regelmaat verzorgd voor de kinderen op de Alice Ingham School.

Gespreksgroepen

Het team van het gezondheidscentrum coördineert de begeleiding van HIV-patiënten. Wekelijks komen zij bijeen voor medicatie, het daadwerkelijk innemen daarvan en begeleiding in groepsgesprekken. Ook krijgen zij voedselhulp. Ze helpen elkaar en zien naar elkaar om.

In 2021 is een gespreksgroep gestart voor tienermoeders. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en worden de jonge moeders gestimuleerd om een opleiding te gaan volgen of weer terug te gaan naar school.