Organisatie

De organisatie van Stichting Help Afrika wordt gedragen door vrijwilligers. Stichting Help Afrika heeft een Raad van Toezicht en een Bestuur.

 

Het bestuur:

Voorzitter (vacant)

Corrie Poort (PR, interim voorzitter)

Linda van der Eide (secretaris)

Johan Flikkema (penningmeester)

 

De Raad van Toezicht:

Jacob Ozinga (voorzitter)

Anita Weistra

Marten Wierenga

Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting is 8072.21.892.

 

Leiding projecten

De projecten worden geleid door lokale mensen. De huidige projectleiders zijn:

Sister Anna K. Muindi

Sister Mary Monari

Nicolas Luvai 

 

Onze chauffeur en steun en toeverlaat

Ook noemen we hier graag de betrokkenheid van James Kabui Mwangi. James is onze chauffeur en steun en toeverlaat, al sinds onze eerste bezoek aan Afrika. Zijn jarenlange ervaring en kennis van het land en de cultuur zetten we graag in. Tijdens onze reis draait hij mee met ons werk. Hij brengt ons overal waar we heen willen en zorgt dat we veilig zijn en snel ter plekke. Het welzijn van de mensen in onze projecten gaat hem zeer ter harte. Door hem mee te nemen op onze reizen hebben we een waardevol adviseur die lokaal alles kan regelen wat we nodig hebben. Eigenlijk een verlengde van ons bestuur.

 

Met wie werken we samen?

Stichting Help Afrika krijgt steun van meerdere organisaties en bedrijven. Wij zijn allen zeer erkentelijk zijn voor hun steun. Hieronder de organisaties die we veel dank verschuldigd zijn.

Stichting Wilde Ganzen ondersteunt duurzame ontwikkelingsprojecten en is onze partner in grotere projecten.

Stichting Gered Gereedschap heeft meerdere keren gereedschap gedoneerd aan onze projecten.

Partin is een brancheorganisatie voor particuliere initiatieven op gebied van
ontwikkelingssamenwerking waarmee we veel samenwerken.

Our Energy foundation Deze stichting ondersteunt ziekenhuizen, medische posten, scholen met internaat voor doven, blinden, verstandelijk/lichamelijk beperkten en diverse soorten opvang huizen.